Menu

Social

Belanjawan 2013 Malaysia

Tahukah anda apa itu Belanjawan / Bajet Negara?

Bahagian mana dalam Bajet / Belanjawan Negara yang mempunyai pengaruh paling ketara dan bagaimanakah ia mempengaruhi kehidupan harian anda?

Adakah apa-apa pendapat yang anda berharap agar Perdana Menteri dapat memberi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam Bajet 2013 Malaysia.

Belanjawan 2013 akan dibentengkan di Parlimen 28 September 2012.