leader
Bagi pemilik apartment, kondominium atau menara bangunan pejabat, istilah Joint Management Body (JMB) atau Badan Pengurusan Bersama pasti tidak asing lagi kepada mereka. Apa yang ramai tahu, JMB menguruskan bangunan tersebut dan pembayaran yuran penyenggaraan perlu dibayar kepada mereka.

Namun sejauh mana lagi anda tahu mengenai JMB?

Di sini saya kongsikan 7 perkara asas yang anda tahu mengenai JMB, supaya anda, terutama pemilik unit strata ini tahu apa yang berlaku dan sedikit sebanyak hak mereka sebagai pembeli.

1. Joint Management Body (JMB) atau Badan Pengurusan Bersama merupakan satu badan pengurusan bagi bangunan berstrata yang diperuntukkan di bawah Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) atau juga dikenali sebagai Akta 663. Akta ini diluluskan di Parlimen pada tahun 2007. Oleh yang demikian, sebelum tahun 2007, istilah atau pelaksanaan JMB tidak wujud di Malaysia.

2. JMB berfungsi sebagai badan yang bertanggungjawab mengurus dan menyelenggara bangunan dan harta bersama. Harta bersama di sini bermaksud segala elemen berstruktur seperti tangga, koridor, lif, paip, tangki air dan sebagainya yang digunakan secara bersama dan bukan merupakan sebahagian dari mana-mana parcel yang dibeli. Selain itu, JMB berperanan untuk menginsuranskan bangunan dan membuat tuntutan pampasan bila diperlukan. JMB juga menentukan kadar yuran penyelenggaraan dan menyimpannya di dalam Building Management Fund atau Tabung Pengurusan Bangunan untuk diaudit.

3. JMB dianggotai oleh semua pemilik unit strata di dalam satu-satu bangunan tersebut serta wakil dari pihak pemaju. Pemilik di sini adalah orang yang namanya tertera di surat perjanjian jual/beli dan/atau di geran unit tersebut. Hanya ahli yang boleh menghadiri mesyuarat serta mempunyai suara di dalam program bangunan tersebut.

4. Kewujudan JMB dan fungsinya hanyalah untuk sementara, bukan selama-lamanya. Ia perlu ditubuhkan dalam masa 12 bulan dari tarikh 12 April 2007 iaitu tarikh Akta 663 ini dikuatkuasakan, atau dari tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan kunci. JMB akan dibubarkan apabila Perbadanan Pengurusan atau Managemant Corporation (MC) bagi bangunan itu ditubuhkan. Penubuhan MC berlaku setelah hakmilik strata atau strata title telah dikeluarkan dan pihak pemaju memanggil Mesyuarat Agung Tahunan MC yang pertama.

5. Sekiranya JMB gagal ditubuhkan dalam tempoh yang dinyatakan di atas, peranan dan kuasa Suruhanjaya Bangunan atau Commisioner of Building (COB) diperlukan untuk melantik mana-mana individu yang boleh memanggil Mesyuarat Agung Pertama JMB, seterusnya membentuk JMB. COB merupakan pegawai kanan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang telah dilantik bagi setiap negeri.

6. Pemaju bertanggungjawab memanggil Mesyuarat Agung Tahunan JMB yang pertama. Mereka perlu memberi notis panggilan mesyuarat ini kepada semua pemilik atau penduduk secara bertulis dalam masa 14 hari sebelum mesyuarat diadakan. Di dalam Mesyuarat Agung Tahunan ini, lantikan ahli JMB yang juga dikenali sebagai Joint Management Committee (JMC) atau Jawatankuasa Pengurusan Bersama akan dijalankan melalui undian. Berdasarkan peruntukan di dalam Akta 663, keahlian JMC mestilah sekurang-kurangnya 5 orang dan tidak lebih dari 12 orang, Terdiri daripada Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan wakil pemaju. Setiap ahli boleh dilantik di jawatan tersebut tidak melebihi 3 tahun atau sehingga JMB dibubarkan, mana-mana yang terdahulu.

7. Walaupun semua pemilik boleh dan dijemput menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan Pertama ini, hanya pemilik yang tidak mempunyai tunggakan yuran penyelenggaraan sahaja yang dibenarkan mengundi untuk apa-apa resolusi yang dibentangkan. Pemilik yang tidak dapat hadir boleh melantik proksi dan memaklumkannya kepada pemaju dalam tempoh masa 7 hari sebelum tarikh mesyuarat. Kuorum mesyuarat pula mestilah ¼ daripada keseluruhan pemilik yang layak mengundi. Namun, sekiranya korum tidak mencukupi, mana-mana ahli yang hadir bolehlah membentuk korum selepas 30 minit dari waktu mesyuarat sepatutnya dijalankan.

Guest Post by Rohaniah Noor,
Rohaniah Noor is a real estate investor, blogger, freelance speaker and a law student. She started investing in real estate since 2006. Since then, she has never looked back. Visit her website at www.propertywaltz.com

{ 0 comments }

Top Property Developers Awards 2012 – TheEdge Malaysia

Methodology

All companies listed on Bursa Malaysia’s property sector are automatically considered for the awards while non-listed developers that wish to be ranked have to submit an entry form.

Qualitative Attributes
 • Product quality (covers finishing, timeliness)
 • Innovation and creativity (in its products and marketing)
 • Value creation for buyers (capital appreciation)
 • Image (includes credibility)
 • Expertise (includes management and experience)
Quantitative Attributes
 • Shareholders’ funds
 • Group pre-tax profit
 • Revenue
 • Net gearing – defined as the total of long and short-term loan minus cash and divided by shareholders’ funds.
The Judges
 • Datuk Alan Tong
 • Datuk Eddy Chen
 • Kumar Tharmalingam
 • Datuk Teo Chiang Kok
 • Datuk Seri Michael Yam
 • Datuk Richard Fong
 • Ho Chin Soon
 • Datuk Jeffery Ng
 • Au Fong Yee
 • Sharon Kam
The Edge Malaysia Top Property Developers Awards 2003 – 2012 Overall Ranking
Rank20122011
1S P Setia Bhd
S P Setia Bhd
2Sunway Bhd
Sime Darby Property Bhd
3Sime Darby Property Bhd
Sunway City Bhd
4IGB Corporation Bhd
IGB Corp Bhd
5UEM Land Holdings Bhd
I & P Group Sdn Bhd
6I & P Group Sdn Bhd
IOI Properties Bhd
7Mah Sing Group Bhd
Mah Sing Group Bhd
8Gamuda Bhd (Property Division)
Sunrise Bhd
9Bandar Utama City Corp. Sdn Bhd
IJM Land Bhd
10IJM Land Bhd
Bandar Raya Developments Bhd
11UOA Development Bhd
Bandar Utama City Corp Sdn Bhd
12Bandar Raya Developments Bhd
Eastern & Oriental Bhd
13Eastern & Oriental Bhd
UEM Land Holdings Bhd
14KLCC Property Holdings Bhd
YTL Land & Development Bhd
15Al Batha Bukit Kiara Holdings Sdn Bhd
Al-Batha Bukit Kiara Holdings Sdn Bhd
16Glomac Bhd
Glomac Bhd
17Naza TTDI Sdn Bhd
Dijaya Corporation Bhd
18Malaysian Resources Corp Bhd (Property Division)
Naza TTDI Sdn Bhd
19YTL Land & Development Bhd
Paramount Corporation Bhd
20Malton Bhd
Selangor Dredging Bhd
21United Malayan Land Bhd
Malton Bhd
22Paramount Corp Bhd
YNH Property Bhd
23TA Global Bhd
Hunza Properties Bhd
24PJ Development Holdings Bhd
Bolton Bhd
25Selangor Dredging Bhd
Plenitude Bhd
26WCT Land Sdn Bhd
Mulpha Land Bhd
27KSL Holdings Bhd
Ivory Properties Group Bhd
28OSK Property Holdings Bhd
PJ Development Holdings Bhd
29Dijaya Corporation Bhd
Nadayu Properties Bhd
30Plenitude Bhd
United Malayan Land Bhd
Rank20102009
1S P Setia Bhd
Sime Darby Property Bhd
2Sime Darby Property Bhd
S P Setia Bhd
3Sunway City Bhd
Sunway City Bhd
4Sunrise Bhd
IGB Corp Bhd
5IGB Corp Bhd
Island & Peninsular Sdn Bhd
6IOI Properties Bhd
IOI Properties Bhd
7I & P Group Sdn Bhd
Bandar Raya Developments Bhd
8Bandar Raya Developments Bhd
Eastern & Oriental Bhd
9Mah Sing Group Bhd
Sunrise Bhd
10IJM Land Bhd
Bandar Utama City Corp Sdn Bhd
11Paramount Corporation Bhd
Gamuda Bhd (Property Division)
12YTL Land & Development Bhd
IJM Land Bhd
13Glomac Bhd
YTL Land & Development Bhd
14Dijaya Corporation Bhd
Paramount Corporation Bhd
15Plenitude Bhd
Selangor Dredging Bhd
16Selangor Dredging Bhd
Mah Sing Group Bhd
17Naza TTDI Sdn Bhd
Naza TTDI Sdn Bhd
18Eastern & Oriental Bhd
Selangor Properties Bhd
19TA Global Bhd
Dijaya Corporation Bhd
20UEM Land Holdings Bhd
UEM Land Holdings Bhd
21YNH Property Bhd
PJ Development Holdings Bhd
22Bolton Bhd
WCT Land Sdn Bhd
23Malton Bhd
Metro Kajang Holdings Bhd
24United Malayan Land Bhd
Plenitude Bhd
25Selangor Properties Bhd
Naim Holdings Bhd
26Metro Kajang Holdings Bhd
Malton Bhd
27PJ Development Holdings Bhd
United Malayan Land Bhd
28Naim Holdings Bhd
Hunza Properties Bhd
29Hunza Properties Bhd
Sagajuta (S) Sdn Bhd
30Mulpha Land Bhd
Bolton Bhd
Rank20082007
1S P Setia Bhd
S P Setia Bhd
2IGB Corp Bhd
IGB Corp Bhd
3Sunway City Bhd
IOI Properties Bhd
4Island & Peninsular Sdn Bhd
Sunway City Bhd
5IOI Properties Bhd
Island & Peninsular Sdn Bhd
6Bandar Raya Developments Bhd
Sime UEP Properties Bhd
7Bandar Utama City Corp Sdn Bhd
Boustead Properties Bhd
8Sunrise Bhd
Bandar Raya Developments Bhd
9E & O Property Development Bhd
E & O Property Development Bhd
10Boustead Properties Bhd
Sunrise Bhd
11Mah Sing Group Bhd
YTL Land & Development Bhd
12YTL Land & Development Bhd
Glomac Bhd
13Eastern & Oriental Bhd
Paramount Corporation Bhd
14Dijaya Corporation Bhd
Dijaya Corporation Bhd
15Paramount Corporation Bhd
Selangor Properties Bhd
16Glomac Bhd
Mah Sing Group Bhd
17Malton Bhd
MK Land Holdings Bhd
18Selangor Properties Bhd
PJ Development Holdings Bhd
19YNH Property Bhd
Metro Kajang Holdings Bhd
20Plenitude Bhd
YNH Property Bhd
21Naza TTDI Sdn Bhd
Malton Bhd
22PJ Development Holdings Bhd
Plenitude Bhd
23Naim Cendera Holdings Bhd
Daiman Development Bhd
24United Malayan Land Bhd
Petaling Garden Bhd
25Selangor Dredging Bhd
GuocoLand (M) Bhd
26WCT Land Sdn Bhd
Naim Cendera Holdings Bhd
27Bolton Bhd
Ayer Hitam Planting Syndic. Bhd
28Metro Kajang Holdings Bhd
Johor Land Bhd
29GuocoLand (M) Bhd
RB Land Holdings Bhd
30Mulpha Land Bhd
Equine Capital Bhd
Rank20062005
1S P Setia Bhd
S P Setia Bhd
2IGB Corp Bhd
IOI Properties Bhd
3Island & Peninsular Sdn Bhd
IGB Corp Bhd
4Sunway City Bhd
Sunway City Bhd
5IOI Properties Bhd
MK Land Holdings Bhd
6Sime UEP Properties Bhd
Sime UEP Properties Bhd
7Sunrise Bhd
Bandar Raya Developments Bhd
8MK Land Holdings Bhd
Boustead Properties Bhd
9Bandar Raya Developments Bhd
Island & Peninsular Sdn Bhd
10YTL Land & Development Bhd
Sunrise Bhd
11Glomac Bhd
Glomac Bhd
12E & O Property Development Bhd
UDA Holdings Bhd
13Paramount Corporation Bhd
E & O Property Development Bhd
14Mah Sing Group Bhd
Naim Cendera Holdings Bhd
15Boustead Properties Bhd
Petaling Garden Bhd
16Dijaya Corporation Bhd
YTL Land & Development Bhd
17PJ Development Holdings Bhd
Talam Corporation Bhd
18UDA Holdings Bhd
Dijaya Corporation Bhd
19Malton Bhd
Paramount Corporation Bhd
20RB Land Holdings Bhd
Selangor Properties Bhd
21SHL Consolidated Bhd
Country Heights Holdings Bhd
22Selangor Properties Bhd
Plenitude Bhd
23Bolton Bhd
Daiman Development Bhd
24Naim Cendera Holdings Bhd
PJ Development Holdings Bhd
25Country Heights Holdings Bhd
Mah Sing Group Bhd
26Plenitude Bhd
SHL Consolidated Bhd
27Metro Kajang Holdings Bhd
GuocoLand (M) Bhd
28Petaling Garden Bhd
Pelangi Bhd
29Negara Properties Bhd
WCT Land Bhd
30Talam Corporation Bhd
LBS Bina Group Bhd
Rank20042003
1IGB Corp Bhd
IGB Corp Bhd
2S P Setia Bhd
S P Setia Bhd
3IOI Properties Bhd
IOI Properties Bhd
4MK Land Holdings Bhd
Bandar Raya Developments Bhd
5Sime UEP Properties Bhd
MK Land Holdings Bhd
6Bandar Raya Developments Bhd
Sunway City Bhd
7Sunway City Bhd
Sime UEP Properties Bhd
8Island & Peninsular Sdn Bhd
Island & Peninsular Sdn Bhd
9Boustead Properties Bhd
(9) Sunrise Bhd
10Sunrise Bhd
(9) Pelangi Bhd

Source: Oct 22 issue of City & Country, the property pullout of The Edge

{ 1 comment }

Easy Housing Loan Comparisons by LoanStreet

Guest Post by Jared Lim. When a person wants to buy a house or property, most of the time, they will have to take up a loan with a bank. And one of the foremost questions is always “Which bank can offer the best interest rate?” Contrary to common perception, the answer is not a […]

Maybank Silver Investment Account in Malaysia

How to invest silver in Malaysia? You know where to buy, but if the hassle of keeping kilograms of physical silver bullion is a BIG NO for you, go for paper silver then. Finally, Maybank offers us the convenience – Maybank Silver Investment Account. Personally, I prefer to invest in bank’s products rather than Genneva […]

Budget 2013 Malaysia: Third House Loan Remained 70 percent LTV

As per suggestion with regards to further reduce the percentage of Loan-to-Value (LTV) for third residential property to curb speculative activities was not mentioned in last week Budget 2013. No news is good news? Phew. Else, it will kills the wrong guys – the genuine long-term investor, like myself ;p . So, I assume the […]

Buying the Best Investment Property in Malaysia

Located at the most preferred / established area Street width – dual ways neighborhood road more than 30 feet Presence of commercial area within close vicinity e.g. shopping centers, hypermarkets, wholesale markets, retail centers, office towers, colleges, hotels etc less than 2 km from the property Accessible to Highway less than 5 km Availability of […]

Property Valuation Report

How to value a property? I calculate the rental yield, cash on cash return, and of course to factor in the “Bank, School, Hypermarket, Highway, and Environment” – my favorite 5 important factors in selecting a property, too. I received a property valuation report recently for a secondhand apartment in Kota Damansara, which I think […]

RPGT 2014 and Historical Rates in Malaysia

In Budget 2014 Malaysia, government increase Real Property Gains Tax (RPGT) to 30% for disposal within first 3 years. Whereas, for disposal in 3rd year, 4th year and 5th year will be charged at 30%, 20% and 15%, respectively. Apparently, RPGT Malaysia hits new record high! RPGT historical rates from 1976 to 2014 for personal […]

Budget 2013 RPGT Increased 5 percent

In Budget 2013 Malaysia, our Prime Minister, Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak has once again introduce a new structure of Real Property Gains Tax (RPGT) as following, effective 1 January 2013: First Year = 15% Second Year = 15% Third Year = 10% Fourth Year = 10% Fifth Year = 10% Above […]

Budget 2013 Malaysia Stamp Duty Exemption for First Residential Property

Another good news for first time homebuyer! Under Budget 2013, government is extending the 50% stamp duty exemption for another 2 years, until 31 December 2014. Budget 2013 Applicable for S&P agreement executed from 1 January 2013 to 31 December 2014 Applicable for property price not more than RM400,000 Budget 2012 Applicable for S&P agreement […]